Human Design is een holistisch systeem, vrij van oordeel, het kijkt naar het grote geheel en de rol die het individu daarbinnen vervult. Elke eigenschap heeft positieve en negatieve kanten, oftewel kracht en remmende kanten. Niets is alleen maar goed of slecht. Inzicht en herkenning geeft de mogelijkheid om je kwaliteiten en uitdagingen optimaal aan te gaan.

Heb je interesse in een duiding van je Human Design chart neem dan contact met mij op. Wat ik nodig heb als geboortegegevens is de datum, plaats en juiste tijd. Je geboortetijd is zonodig opvraagbaar in je geboorteplaats. Als je kiest voor een consult maken we vervolgens een afspraak om je chart toe te lichten en mogelijke vragen te beantwoorden.


Uitgebreide duiding inclusief verslag (4 uur voorbereiding + 2 uur consult)
Bijdrage € 150,-

Schriftelijke duiding, uitgebreid verslag wordt toegestuurd (4 uur voorbereiding)
Bijdrage € 100,-

Human Design