Human Design

Human Design is een systeem van gecombineerde kennis uit kwantummechanica, biochemie, genetica en sterrenkunde, waarmee berekeningen werden gemaakt. Naast deze wetenschappelijke basis hebben ook esoterische systemen invloed op Human Design, te weten Astrologie, I-Tjing, Kabbala en Chakra leer.

Met behulp van geboortedag,-tijd en -plaats wordt een berekening gemaakt van de exacte positie in tijd en ruimte. De impact van natuurverschijnselen op het moment van geboorte en drie maanden hiervoor, kan verklaard worden aan de hand van neutrino’s. Dit zijn minuscule energiedeeltjes die geproduceerd worden door sterren. Ze bewegen zich door het hele universum en doen dat met een snelheid die grenst aan de snelheid van het licht en ze bewegen zich overal doorheen. Human Design is gebaseerd op de theorie dat neutrino’s de informatie opnemen uit de natuurverschijnselen (de 64 hexagrammen) en de planeten zoals die gepositioneerd zijn op het exacte moment van geboorte en drie maanden daarvoor.

De ervaring heeft geleerd dat het moment van geboorte altijd juist is. Een spontane geboorte of medische ingrijpen blijkt geen verschil te maken. De blauwdruk wordt herkent als routekaart voor ontplooiing en zelfkennis.

 

Human Design maakt een indeling in vier menstypen. Dit komt voort uit het feit dat er verschillende manieren zijn waarop de menselijke energie kan werken. Elk type heeft een specifieke bijdrage te leveren en heeft ook specifieke valkuilen.

Human Design hanteert negen centra of chakra’s. De centra hebben elk een eigen trillingsfrequentie en daardoor specifieke eigenschappen.

Eén centrum treedt op als autoriteit. Human Design geeft richtlijnen hoe hiermee optimaal te leven.

Kanalen verbinden deze centra en geven specifieke kwaliteiten weer.

Een spirituele dimensie wordt aangegeven door het profiel dat inzicht geeft in de unieke manier waarop je levenskracht zich uitdrukt en het incarnatie kruis dat aangeeft aan met welk levensdoel je op aarde bent.