"Het levensplan van de mens is van tevoren geschetst, en het licht van het doel, waarvoor hij is geboren, is reeds in zijn ziel ontstoken”.
Inayat Khan

Planeten zelf stralen geen macht uit. In de loop der duizenden jaren is vastgesteld dat hun ritme het ritme weerspiegelt van al het leven en alle gebeurtenissen op aarde. Iedere planeet vertegenwoordigt een bepaald type energie, ieder sterrenbeeld vertegenwoordigt een bepaalde manier van handelen. Planeten en sterrentekens komen samen in twaalf huizen; twaalf levensgebieden. De energie van bepaalde combinaties van sterren en planeten geven het karakter van de mens weer en het inzicht in het tijdpad van mogelijke ontwikkelingen die leiden tot bewustwording. Het is de vrije keuze van de mens hoe met gebeurtenissen om te gaan.

Astrologie is een symbolentaal, een zienswijze, een ervaringswetenschap, afhankelijk van persoonlijkheid en bewustwordingsniveau van de astroloog.
Een horoscoop is een unieke tekening van de stand van de planeten en sterren op het moment van een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld een geboorte. Op het moment van geboorte, van je eerste ademteug, wordt je horoscoop een bouwtekening van de aanwezige energieën e/o mogelijkheden. De ervaring heeft geleerd dat dit ook geldt voor vroeggeboorten of bevallingen m.b.v. medisch ingrijpen.
Zie de geboortehoroscoop als een beloftepatroon, een uitnodiging en uitdaging tot groei en ontwikkeling. Er is nog individuele vrijheid welke van die beloften zal worden waargemaakt en wanneer. Een van de belangrijkste functies van astrologie is inzicht, wat leidt tot vertrouwen en overgave in de individuele weg.  Met vergroot bewustzijn en wijsheid als resultaat.

In de astrologie zijn verschillende duidingen met een bijbehorend niveau van beschouwing en verschillende specialiteiten:

De klassieke duiding beschouwt gebeurtenissen (wat, waar en wanneer) zonder samenhang met waarom of de spirituele achtergrond. 
De psychologische of karakterduiding, is de bekendste vorm die de westerse astrologie kent. Deze duiding helpt je meer bewust te worden van de persoon die je bent . Met alle mogelijkheden en talenten. Je krachten en je valkuilen, je drijfveren en je angsten. Je manier van verdedigen en hoe je tot rust komt. Deze bewustwording is een beginpunt van verandering en ontplooiing.
De spirituele of structurele duiding ligt als het ware als een structurele overkoepeling over de horoscoop heen. Deze duiding begint eerst met een beknopte karakterduiding waarop de spirituele uitleg van de horoscoop volgt. Het is allemaal verweven met elkaar, de planeten werken ook die thematiek uit. Deze horoscoopduiding gaat in op je individuele bewustwording. De kwaliteiten die je inbrengt, welke thema’s belangrijk in je leven zijn, hoe je je persoonlijkheid opbouwt en in welke periodes er belangrijke groeiprocessen plaatsvinden.