Onderstaand tref je een publicatie aan uit het blad Astrofocus;

Astrologie & the healing Journey

De healing journey
wordt gebruikt om trauma’s te helen en blokkades op te lossen. Jolanda Nieuwstraten is astroloog, Journey therapeut en Reiki master. In dit artikel vertelt zij over haar werk waarin deze drie disciplines worden gebruikt.

Een Journey, ook wel genoemd een helende reis, is een kortdurende intensieve therapie die veel inzicht geeft en heelt tot diep in je Bron. Brandon Bays is de grondlegger van de Journey, Elk mens maakt trauma’s mee en heeft daar herinneringen aan. Deze herinneringen slaan we op in onze cellen. Als een cel zich vernieuwt wordt deze emotionele herinnering doorgegeven. Omdat deze herinnering pijnlijk is pantseren we ons daartegen. We werpen blokkades op die maakt dat we ons afschermen van de pijn maar zij blokkeren het contact met de innerlijke Bron. De reis naar binnen helpt je om in contact te komen met deze oude herinneringen. Brandon Bays zegt hierover: “Oude herinneringen zijn we soms vergeten en vaak ook niet en de “ontdekking” ervan is geen echte onthulling. De verrassing is meestal de intensiteit van wat we echt voelen. Het is vaak zo goed gelukt er een deksel op te doen dat we er in slagen onszelf te overtuigen dat het niet zo belangrijk was!” De cliënt ervaart dat zijn emoties als een zware deken over zijn diepste wezen heen liggen en dat deze het contact met de Bron blokkeren. Door opnieuw en bewust in contact te komen met je innerlijke Bron, ben je in staat je waarheid te ervaren en vervolgens vanuit hart en ziel te vergeven en te helen. De inzichten en antwoorden die je door een helende reis ontvangt brengen een wezenlijke transformatie op gang. Dit betekent dat cellen zich in de toekomst zullen vernieuwen zonder de ballast van de oude emotionele herinnering. Deze herinnering wordt dan tot de levenservaring die jou gevormd heeft. Je komt thuis in jezelf.

Als Journeytherapeut werk ik onder andere met het enneagram en de negen ego-fixaties die we als aangepast gedrag onbewust hebben leren gebruiken in momenten van onveiligheid, onzekerheid en onwetendheid. Het is heel doeltreffend om in het Journeyproces vragen te stellen of suggesties te doen die specifiek betrekking hebben op een enneagramtype.

Bijvoorbeeld type 1, ook wel de Perfectionist genoemd, heeft als oerangst de zorg dat de wereld niet perfect is en probeert ten koste van alles perfectie na te streven. Mogelijke vragen voor dit type: “Wat zou er gebeuren als je niets zou kunnen controleren? Op wat voor manier hebben je innerlijke criticus en boosheid je afgesloten en belemmert om van het leven te kunnen genieten?” Een ander voorbeeld: type 2, de Helper, heeft als oerangst geen liefde waardig te zijn. Hier zou gevraagd kunnen worden: ”Wat heb je gedaan om liefde van anderen te krijgen? Wie zou je werkelijk zijn als je niet voortdurend aan anderen geeft en dient?” Een ander voorbeeld, type 6, de Twijfelaar, heeft als oerangst zich onveilig te voelen. Passende vragen zijn: ”Hoe hebben angst, twijfel en de behoefte aan veiligheid je leven beheerst? Wat zou er zijn gebeurd als je de behoefte had laten varen om iedereen te analyseren?” Aanvankelijk herken je jezelf haast in alle types. Dat klopt ook wel want het zijn negen archetypische verdedigingsstructuren die allemaal in ons aanwezig zijn. Je fixeert je echter slechts op één type, waarin zich je oerangst bevindt. Het is precies deze oerangst waarinje de sleutel tot heling kunt vinden. Hier vinden de journey en de astrologie elkaar. De aanleg voor een enneagramtype laat zich in de geboortehoroscoop zien door o.a. de plaatsing van de Zuidknoop, Priapus en Saturnus in combinatie met een overheersend element,een sterk teken, de Ascendant of persoonlijke planeten die zich hiermee verbinden. Er vindt een sterke identificatie plaats met een gedeelte van de horoscoop waar zich de ego-fixatie vormt en waarmee je het leven “onder controle” denkt te hebben. Daarnaast laat de plaatsing van Cheiron, de wounded healer, zien waar via herkenning van de diepste pijn tot heling gekomen kan worden. De plaatsing van Pluto geeft aanwijzingen voor oerangsten en de transformatie die kan plaatsvinden. Natuurlijk is de hele radix één grote mogelijkheid tot bewustwording en transformatie. De opgave is om uit alle aanwijzingen in de radix en de actuele progressies datgene te halen wat het Journeyproces zal bekrachtigen.

In mijn praktijk werk ik met de Journey, Reiki en Astrologie, die allen leiden tot bewustwording door overgave aan het innerlijk proces. De duiding van de geboortehoroscoop kan een uitgangspunt vormen voor de Journey. De cliënt krijgt in een consult inzicht in zijn verdedigingsmechanismen maar inzicht alleen leidt meestal nog niet tot het loslaten van deze mechanismen. In een Journey kan de cliënt ervaren hoe deze mechanismen hem afhouden van het contact met zijn ware Zelf. Het rationele inzicht van de duiding verdiept zich in de ervaring van de Journey. Andersom kan ook een Journey naar de astrologie leiden. Een cliënt komt voor een Journey, meestal omdat het boek van Brandon Bays, de helende reis, gelezen is. Of een cliënt komt voor een Reiki behandeling. Na een paar consulten stel ik wel eens voor om te kijken of wat we observeren ook astrologisch ondersteund wordt. De herkenning van de psychische mechanismen en de spirituele grondslag in de horoscoop helpt de cliënt om zijn ervaringen en de daarbij behorende gevoelens en emoties, te plaatsen en te accepteren. De kunst is om inzicht te krijgen en vertrouwen te voelen in de verandering die gaande is. Als de verandering vanuit meerdere invalshoeken ondersteund en belicht wordt, kun je ook de moed vinden om jezelf te vragen: “Als het Universum geen fouten maakt, als het goed is, precies zoals het is, wat kan ik hier dan van leren, wat voor kansen biedt dit mij dan?”

Hier volgen wat voorbeelden uit de praktijk. Ik geef telkens enkele opvallende planetenstanden aan wetende dat de volledigheid in dit kader helaas moet ontbreken.Edgar, een slanke, goed verzorgde man van 38 met enigszins gebogen schouders, komt op consult. Hij vertelt me dat hij nog nooit iets voor alternatieve geneeswijzen en methoden heeft gevoeld en er tot voor kort ook niets mee te maken wilde hebben. Hij is nu echter tot over z’n oren verliefd op een vrouw van zijn sportvereniging. Deze vrouw met haar brede levensvisie fascineert hem zodanig dat hij niet meer normaal functioneert. Hij heeft een goed huwelijk en is vader van twee jonge kinderen. De “sportvrouw” beoefent Reiki en nu komt Edgar bij mij met de vraag of hij een aantal behandelingen kan afspreken. Hij hoopt hierdoor zijn innerlijke rust en onderscheidingsvermogen te hervinden. Bij ons intakegesprek stel ik Edgar de vraag: “Kan het zijn dat deze vrouw iets in jou wakker maakt wat ontplooid wil worden?” Edgar beseft dat het onderscheid tussen een ware grote liefde tegenkomen en een wake-up call in zichzelf niet helder is. De Reikibehandeling maakt hem heel stil van binnen. Hij ervaart als het ware een warme deken om zich heen gedurende de weken erna als ook de overige behandelingen plaatsvinden. Ik stel hem voor om te kijken of ik vanuit de astrologie wat inzicht kan geven. Wat opvalt, is de sterke Steenbok nadruk in de horoscoop. Pluto in transit loopt al een paar jaar door de Steenbok en is sinds de conjunctie met Venus in het twaalfde huis in 2008, voelbaar. De verliefdheid is onontkoombaar, de gevoelens worden sterker en Edgar verliest controle. Deze vrouw raakt hem diep en hij ervaart een gevoel van thuis komen als ze communiceren. Venus is tevens heer vier. Edgar hield zijn gevoelens eerst voor zichzelf maar later liet hij via e-mail weten wat hij voor haar voelde. Zij voelde zich vereerd met zijn gevoelens, was zelfs beschikbaar, maar wilde haar geluk niet op het ongeluk van een jong gezin bouwen. Zij spoorde hem aan deze verliefde gevoelens in zichzelf te onderzoeken. Tijdens het eerste consult loopt Pluto in transit over de Ascendant. Edgar had bij onze kennismaking verteld dat hij zich enorm opgesloten voelt in zichzelf. Een treffende uitspraak voor iemand met zo’n sterke Steenbok nadruk in de radix, die nu dus de werking van de Pluto transit ervaart op de Ascendant. Tijdens onze volgende afspraak heb ik hem aangegeven hoe Pluto zijn verdedigingsstrategie aan het wankelen brengt. Door jezelf te bevrijden van aangeleerde patronen, ontdek je meer en meer wie je werkelijk bent. Pluto loopt in transit vierkant de radix Pluto en ik leg hem de extra druk van dit vierkant dat wel “het kraken van Pluto” wordt genoemd, uit. Het transformatieproces van Pluto zet zich de komende jaren voort met name als deze in 2015-2016 de Noordknoop raakt. Het was voelbaar dat deze informatie diep binnenkwam bij Edgar. Hij wilde er alles aan doen om deze groeikans te ondersteunen. We maken een afspraak voor een Journey.

We beginnen de Journey met een met een geleide meditatie ter ontspanning. Tijdens de meditatie wordt ervaren hoe het lichaam aanvoelt en hoe gevoelens en gedachten zich aandienen. De meditatie vloeit vervolgens over in de Journey. Ik geef suggesties en vraag wat er te zien, te voelen of te horen is. Indien er geen zintuiglijke waarneming is bemoedig ik om dit volledig te accepteren. Een emotie of waarneming die zich aandient, krachtig of heel subtiel, kan door het accepteren ervan overgaan in een dieper gevoel. Zo kunnen verschillende gevoelens ervaren worden. Vaak ontstaat er spontaan een herinneringsbeeld bij een krachtige emotie, waarbij het niet nodig is om de oorzaak hiervan direct te vertellen. Deze herinnering krijgt later in het proces nog alle ruimte om geuit te worden. Na alle nodige emoties of waarnemingen gevoeld en gezien te hebben wordt uiteindelijk een diep contact met de innerlijke Bron ervaren. Bij de ene mens is dit een subtiele en bij de ander een heftige ervaring, passend bij het temperament van de persoon. Als sterke Steenbok heeft Edgar tijdens de Journey de neiging om heel serieus mee te werken en de lat hoog te leggen. Ik stel hem gerust en stel hem ook vragen die een Steenbok kan verstaan en waar zijn Maan in Ram gevoelig voor is. Een sterk aarde mens zal niet snel beelden zien in een Journey. Hij heeft tijd nodig om te kunnen waarnemen. Hij zoekt ook naar bewijs en zekerheid. Het frustreert hem dat het nog niet gaat zoals hij wil. Op dit punt is het als “medereiziger” belangrijk om veiligheid en vertrouwen te bieden, dat alles goed is zoals het is, zowel in wat wel of juist niet, waargenomen wordt. Om in de leegte te durven zijn en de controle los te laten. Met zijn Maan in Ram wil Edgar juist vooruitgaan, meer tempo en actie. Maan in het derde huis en ook Mercurius conjunct de ascendant onderzoeken de feiten graag. Er is dus zowel overgave aan het zorgvuldig waarnemen als de behoefte aan tempo. Ik stel hem dan rustig voor de verschillende lichamelijke gewaarwordingen nauwkeurig te onderzoeken. Hiermee krijgt zijn analytische kant een opdracht terwijl het gehele lichaam zich verderverdiept in het proces. Edgar komt dan in conflict met zichzelf, het ego-patroon of de weerstand steekt de kop op. Hij oordeelt dat hij het niet goed genoeg gaat omdat hij steeds in het denken verstrikt raakt. De Noordknoop staat in Steenbok in het eerste huis en de Zuidknoop staat in het zevende huis. Ik vraag dan “Stel je vaak hoge eisen aan jezelf? Hoe voelt dat werkelijk? Kan het zijn dat je je bent gaan richten op de ander? Hoe ben je gaan overleven? Welke manier heb je gevonden om het vol te kunnen houden?” Hierbij let ik heel scherp op de reacties. Als er herkenning is vraag ik: “ Wat heb je tegen jezelf gezegd?” Wat zijn de woorden die resoneren in jou?” Ik help dan met een paar voorzetjes: “Ik mag niet….ik moet altijd….ik zal nooit meer….” Dan rolt het er meestal gelijk uit. Zo ook bij Edgar; ”Ik moet groot zijn!” Hij voelde lijfelijk de prijs die hij betaald had voor deze overtuiging. Daarop kreeg hij het intens koud. Hij gaf zich volledig over aan de intentie om zijn oude overtuiging los te laten. Hij was er helemaal klaar mee. Terwijl hij onder een dekentje tot op het bot versteend van de kou lag te trillen, begeleidde ik hem verder in een visualisatie gericht op het loslaten van zijn overtuiging. We gingen verder in de Journey en nu kon hij volledig in contact komen met zijn Bron. Er kwamen herinneringen vrij van een zes jarig kind dat behoorlijk gepest werd. Bij een gevisualiseerd innerlijk kampvuur, in contact met zijn Bron, sprak hij de pijn uit. Hierdoor kreeg hij ook besef van de onwetendheid wat betreft het effect dat de pestende kinderen bij hem hadden veroorzaakt. Vergeving volgde gemakkelijk. Hierbij moet gezegd worden dat vergeving gaat over het accepteren en loslaten van de ervaring vanuit een groter inzicht en overzicht. Bij het checken of alles gezegd en gedaan was om heling plaats te laten vinden voelde het nog niet gemakkelijk voor Edgar. Hij liet komen wat dit gevoel wilde zeggen. Het was een ervaring van seksueel misbruik rond negen-jarige leeftijd door een bekende man uit de omgeving met wie Edgar regelmatig te maken had. Ook nu kon hij zich als negen-jarige uiten en de situatie ervaren in contact met zijn Bron waarna hij de ervaring achter zich kon laten. Bij zoveel pijn en zoveel verantwoordelijkheidsgevoel, was het vooral nodig zichzelf te vergeven. Een kind is geneigd zich schuldig te voelen voor een aandeel in de ervaring. De Journey was compleet toen hij vergeving naar zichzelf kon voelen en uitspreken. Toen Edgar na een week terugkwam had hij stralende ogen. Hij zei met een lach op zijn gezicht dat het bizar was dat z’n hele leven overhoop lag en het toch zo goed en passend voelde. Hij had nu een veel ruimere levensvisie aangenomen en toetste in alles de congruentie: voelt het van binnen hetzelfde als wat van buiten speelt? Hij heeft zijn ervaringen met zijn vrouw gedeeld. Dit leidde tot diepe en emotionele gesprekken en tot het besluit dat Edgar nu eindelijk eens zijn droom in vervulling moest laten gaan om een trektocht door Tibet te gaan maken. Hij was sinds lange tijd niet meer op zichzelf geweest en had alle beslissingen aan zijn vrouw overgelaten. Dit was zijn kans om als een ware Steenbok te gaan bergbeklimmen. Hij kon vanaf enige afstand zijn leven opnieuw en eerlijk evalueren en ervaren waar en met wie hij werkelijk liefde wil delen. Hij weet, hoe eng dan ook, dat hij eerlijk zal zijn naar zichzelf en zijn dierbaren. Een paar weken voor zijn vertrek heeft hij de Reiki 1e graad cursus gevolgd zodat hij zichzelf kan behandelen tijdens zijn Tibet reis. Via. zijn blog “Edgar-on-tour” kon ik een beetje meegenieten van zijn reisverhalen en zag ik een stralende man op foto’s. Dan weet ik dat hij zijn groeiproces aangaat en zichzelf heeft gevonden in een zoektocht die nog wel even door zal gaan en tegelijkertijd het genieten waard zal zijn. De horoscoop heeft een sterk eerste huis en daarmee de uitnodiging om werkelijk tevoorschijn te komen. Door het zielsverlangen van de Noordknoop in Steenbok in het eerste huis heeft hij de behoefte om, hetzij voorzichtig, zijn impulsen te kunnen volgen. Hij kan verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen op zichzelf. In zijn leidinggevende functie in de ICT gaat hem dit al heel goed af, nu nog privé. Rond 2009 heeft Edgar de 2e progressieve Volle Maan. Een periode komt tot volheid en hij gaat de ont-wikkeling aan!Een ander voorbeeld is dat van Yasmin, een vriendelijke en wat verlegen ogende vrouw van 45 jaar met een behoorlijk overgewicht. In 2009 heeft ze bij mij een Reiki cursus gevolgd. Na een jaar met dagelijks Reiki zelfbehandeling voelde ze dat het veel beter met haar ging. Ze had het afgelopen jaar geen last gehad van de voorheen regelmatige periodes van depressie. Toch heeft ze ook het gevoel dat ze ergens tegenaan blijft lopen. We spreken een Journey af. Opvallend is de waterovervloed; Zon-Mars in Vissen die conjunct het IC doorwerken in het vierde huis. Daarbij Cheiron in Vissen in vier, Neptunus, de heerser van Vissen staat conjunct de Ascendant in Schorpioen. Met de Noordknoop in Kreeft in het achtste huis is er een zielsverlangen de diepere lagen in zichzelf te onderzoeken en daar met een ander ervaringen uit te wisselen. In aanleg water en groei in water, echter via de diepte van het achtste huis. Het is zo belangrijk haar met een fijngevoeligheid door de Journey te leiden. Ik probeer geen druk op haar uit te oefenen, biedt haar goedkeuring en veiligheid en kies mijn woorden zorgvuldig. Met Noordknoop in Kreeft en achtste huis zou je kunnen zeggen dat er een zielsverlangen is om een emotioneel stabiel mens te worden, om werkelijk thuis te komen in zichzelf. De plaatsing van Cheiron in Vissen en het vierde huis benadrukt het zielsverlangen van de Noordknoop ook nog eens. Ze is erg gevoelig voor wat niet klopt op huiselijk gebied. Met het Zwarte Maankanaal in het eerste huis in Boogschutter ervaart ze het kanaal via het lichaam. Dit geeft haar een grote gevoeligheid voor spanningen en durft ze niet zo gauw voor haar mening uit te komen. Lichaamsbewustzijn is haar kernkwaliteit en hier vindt de weigering plaats. Het aangepaste gedrag van Priapus is conjunct Maan. Dit geeft haar een voortdurende onrust en de behoefte om haar verhaal kwijt te kunnen. De Zuidknoop in het tweede huis staat in Steenbok en dit maakt dat ze graag goed wil weten waar ze aan toe is. Ik vraag Yasmin tijdens de Journey: “Op welk gebied ervaar je een tekort? Wie of wat laat je over je grenzen gaan?” Ze krijgt plots een herinnering op zes-jarige leeftijd. Ze bevindt zich tijdens een verjaardag in een groep familieleden en buren. Er komt zoveel op haar af, een mix aan gevoelens. De woorden zijn vriendelijk, terwijl ze boosheid, jalousie en zelfs lust ervaart, hetgeen haar totaal in verwarring bracht.Op die leeftijd wist ze nog geen woorden te vinden bij wat ze voelde maar beangstigde de bijbehorende spanning haar wel. In de horoscoop heeft Yasmin een grote nadruk op het derde huis, de broers, zussen, ooms, tantes, buren. Ik vraag haar; “Hoe ben je innerlijk verder gegaan? Is er een overtuiging, heb je iets gedaan, iets gezegd?” Ze ziet een beeld voor zich dat ze uit zichzelf stapt. Ze gaat nu in de Journey vanuit dit kind in haar, uiting geven aan wat toen niet gezegd kon worden. Ze neemt hulpbronnen tot zich die haar hadden kunnen steunen, zoals eigenwaarde, liefde, koepel van licht, communicatie, veiligheid, etc. Ze komt spontaan met een nieuwe belofte aan zichzelf; “Ik mag er Zijn!” Na de Journey blijft ze gesteund door het inzicht hoe ze de leegte wilde vullen met eten, hoe spanningen via het lichaam waargenomen worden en haar steeds innerlijk deed vluchten en depressief maakten. Na enige weken vertelde Yasmin dat ze met behulp van een diëtiste een streng dieet volgt, ondersteund door acupunctuur. Ze voelt zich krachtig om het aan te gaan en valt in een jaar tijd meer dan 50 kg af! Na een buikwandcorrectie krijgt ze het opnieuw heel moeilijk. Het is inmiddels twee jaar nadat onze kennismaking begonnen is. De behoefte aan eten beheerst haar steeds meer en ze weet dat het niets met wilskracht te maken heeft. In de horoscoop loopt Cheiron transit over Zon-Mars en is tevens de Cheiron ronde op komst. Yasmin wil haar diepste pijn doorbreken en we gaan opnieuw een Journey doen. Deze keer komt er een herinnering van het acht-jarige kind. Er is een weigering om onder vaders vleugels vandaan te komen, een angst om op eigen benen te gaan staan. Er is geen vertrouwen in eigen kunnen. Zichzelf vergeven voor alle angst en terughoudendheid, aan het einde van de Journey, heeft een grote impact. Het gaat nu goed met Yasmin, haar weg naar bewustwording gaat voort en haar vertrouwen groeit. De depressies heeft ze al een aantal jaren niet meer gehad. Soms een kort moment van niet weten of somberheid maar zelfs dan is er nog steeds een basis van vertrouwen. Ik heb ook vertrouwen dat het deze moedige mooie vrouw gaat lukken.Het volgende voorbeeld betreft Lisa is een hartelijke vrouw van 39 jaar. Haar Journey was een groot avontuur. Zij beschreef me de meest kleurrijke beelden. Lisa kwam al snel tot een helder inzicht met behulp van
deze beelden. Ze heeft haar Zon en Venus in Ram in het negende huis. Haar hele lijf deed mee in de ervaring. Ze voelde diep en precies aan waar welke emotie effect had in haar lichaam. Ze trilde regelmatig van de kou. Lisa voerde een pijnlijke strijd om zich over te geven aan haar diepste angst. Ze kon me tot in detail beschrijven hoe ze een diep zwart gat vol slangen passeerde. Dit zien we door Maan in achtste huis maar nog meer door Saturnus (Heer zes) in acht in Vissen oppositie Pluto, Uranus en Mars in Maagd, in het tweede huis. Toen volgde de beloning, haar Bron- ervaring was spetterend, kleurrijk en overweldigend. Bij het werkelijke contact met haar Bron verstilde ze en bij een gevisualiseerd innerlijk kampvuur kon ze zich uitspreken over dat wat destijds bij de heftige emotie van hopeloosheid niet gezegd kon worden. Inzicht in haar horoscoop nodigde uit om haar te vragen: “Wat doe je om liefde te krijgen?” Lisa ontdekte een overtuiging: “Als ik aandacht krijg dan krijg ik liefde.” Ascendant Leeuw, Zon in Ram en Mars conjunct Uranus en Pluto. Nu, zeven jaar verder, ontmoet ik haar nog regelmatig en heeft ze het contact met haar Zwarte Maan opnieuw gevonden. De zielskwaliteit die zich weer kan openen als je bereid bent je verdedigingsstructuren en aangeleerde gedrag te herkennen en los te laten. Zwarte Maan in Steenbok in het zesde huis wil zeggen dat er een verhoogde kwaliteit ten opzichte van structuren en maatschappelijke verhoudingen aanwezig is. Lisa heeft een scherp zicht op hoe iets moet worden aangepakt. In de praktijk betreft dit bij Lisa haar plek in de complementaire gezondheidszorg. Als iets niet klopt of niet congruent is ervaart ze dit lijfelijk. Bijv. door zintuiglijke waarneming en soms door pijn aan ruggenwervels of gewrichten. Haar sterke Mercurius in Ram op het MC maakt haar communicatief en veelzijdig met sprankelende humor en creativiteit. Lisa geeft blijk van haar organisatie- en bestuurskwaliteiten in initiatieven ten gunste van de samenleving. Daarbij geeft ze zich volledig in de samenwerking die daar uit voort vloeit. Lisa’s vuur is een prachtig helder Licht geworden!
Het derde voorbeeld betreft Harry, een 52 jarige man. Out of the blue krijgt hij een hartinfarct. Een vriendelijke man die ogenschijnlijk geen last van spanningen heeft. Voor zover hij het weet, heeft hij een goede gezondheid . Zijn baan lijkt hem op het lijf geschreven, hij kan met alle typen mensen omgaan. Als sport zorgt basketbal voor goede ontspanning en oplading van energie.
Zijn Zon-Mars in Weegschaal en zijn Ascendant in Maagd conjunct Mercurius geven hem een puurheid, een welgemanierdheid en ook een sterke analytische kant. Het hartinfarct heeft hem zo geschokt en doen twijfelen aan het vertrouwen in zijn gezondheid dat hij voor een Journey komt. In de Journey is hij heel flegmatisch, het duurt steeds lang voor hij een reactie geeft op vragen en suggesties. Als er even contact is met een emotie dan zakt dat direct weer weg. Hij geeft zich niet gemakkelijk bloot. Hij heeft de Maan, Venus en Noordknoop in Schorpioen en de Maan maakt een sextiel met Pluto in twaalf. De Zon in Weegschaal maakt water inferieur. Controleverlies is erg moeilijk en tevens is de Maagdascendant conjunct Mercurius erg nuchter. Saturnus bij het IC maakt dat hij eigenlijk al met een muurtje om zich heen op aarde komt. We lijken niet verder te komen dus ik vraag hem: “Wat houdt je werkelijk tegen, is hier een overtuiging die je belemmert om dieper te gaan in deze Journey?” Met een stoïcijns gezicht zegt hij: “Be untouchable” Wees onaanraakbaar? Ja! In eerste instantie twijfelt Harry op de vraag: “Is het nu tijd deze overtuiging los te laten?” Ik geef hem wat suggesties vanuit de methode van Byron Katie en vraag: “Is het waar? Moet jij onaanraakbaar zijn? Kun je zeker weten dat dit waar is? Wat kost het je om zo te leven? Hoe zou het zijn als deze overtuiging er niet zou zijn?” Hij voelde lijfelijk de prijs van deze overtuiging die hij betaald had in verbinding met mensen en aan levensenergie. Hij zag zelfs een beeld voor zich hoe zo’n afgemeten en vernauwde levensinstelling de ader naar zijn hart letterlijk vernauwde. Zou Mars als heer acht conjunct de Zon de toegang tot z’n hart ook afknijpen? In ieder geval is Harry nu geheel bereid de overtuiging los te laten en hij voelt direct ontspanning, ruimte, vrijheid en een enorme opluchting. Hij gaat helemaal trillen en de ontroering trilt ook door mij heen. Het verdere verloop van de Journey was intens en warm en kreeg een mooie afronding. Ik zei hem na de Journey dat ik het heel apart vond dat hij als jongetje tijdens een nare ervaring in de speeltuin een overtuiging in het Engels had verankerd. “Nou”, zei Harry,” ik keek altijd naar The Untouchables op televisie, mijn helden hadden een trucje en werden dan onoverwinnelijk, niemand kon hen schaden”. Toen Harry weken later terug kwam vertelde hij dat hij zich emotioneler voelt, geraakt op een manier die hem bijna vreemd is. Het is wennen en het is het ook waard. Hij voelt zich meer betrokken bij situaties en bij de mensen om hem heen. Toen ik Harry na meer dan een jaar opnieuw ontmoette, vertelde hij dat het heel goed met hem ging. Het meest wonderlijke was dat zijn hart meer dan gebruikelijk hersteld bleek na een dergelijk hartinfarct. Hierdoor kon hij minder en mildere medicatie gaan gebruiken. Hij vertelde dat hij het afgelopen jaar reguliere en alternatieve of complementaire zorg gecombineerd had voor zijn heelwording. Daarom is het niet duidelijk wat heeft gewerkt en dat is ook niet belangrijk. Hij is dankbaar en een blijer mens. Harry is nog steeds iemand die zich niet zomaar kwetsbaar opstelt. Er is alertheid in de plaats van ongrijpbaarheid gekomen en als het goed voelt laat hij zijn kwetsbaarheid meer zien. Harry heeft het Zwarte Maankanaal rond cusp zeven in Vissen, Maan, Venus, Neptunus en de Noordknoop in Schorpioen in het derde huis. In het contact voelt hij alles aan. Hij verklapte me dat hij ook alert moet zijn om matig te blijven met alcohol. Het lijkt mij dat hij nu zijn manier gevonden heeft om bewust te leven en in verbinding te zijn met anderen.Zelf heb ik een Maan in Kreeft in acht, in aspect met Neptunus cusp twaalf en een Schorpioen Ascendant conjunct Jupiter. Ik voel me sterk aangetrokken tot het onderzoeken van de diepere roerselen van een cliënt. De Journey is voor mij een methode om bij de blokkades, de pijn en overtuigingen te komen van een cliënt en vervolgens te begeleiden naar de innerlijke Bron. Hierdoor zal bewustwording en ervaren van deze kracht plaatsvinden.
Mijn Zwarte Maan in Tweelingen in zeven, wil met de cliënt in verbinding gaan, werkelijk contact maken vanuit hoofd en hart en inzicht geven in de situatie. Een Journey geef je niet aan iemand, je bent samen bereid om in overgave te zijn in dat grotere wetende veld. Met een Zon-Pluto-Venus conjunctie en Mercurius conjunct Uranus heb ik een sterk negende huis. Het verkrijgen van inzicht en overzicht is voor mij een issue. Astrologie en Journey zijn voor mij passende instrumenten om te zoeken naar echtheid en bevrijding van overlevingspatronen. Vanuit mijn sterke analytische maagdkant kan ik zeer kritisch zijn. Tegelijkertijd komt dat in mijn werk goed van pas. Het vervult mij met grote dankbaarheid om gedurende een korte periode zo nabij een ander mens te zijn en hierbij mee te beleven hoe die ander zich bewust wordt wie hij of zij werkelijk is en welke mogelijkheden en talenten er zijn.

Jolanda Nieuwstraten, Barendrecht.
Maart 2012